Asonans nedir?

Asonans, şiirdeki benzer ünlü ondan sonra veya önce gelen ünsüzü hiç dikkate almadan her dizenin sonunda tekrarlama biçiminde yapılan uyak yani harflerin tekrar edilmesi olayına Asonans denilmektedirasonans

Asonans Örneği

Neysen sen, nefes sen, neylersin neyi,

Neyzensen, nefessen, neylersin neyi.

Ziya Osman Saba

Yukarıda iki kıtası verilen şiirde de görüldüğü üzere (e) en çok kullanıldığı ve kulakta kaldığı için asonanstır.

--Reklam--